17 d’oct. 2013

45. Si el "res" no existeis, quan no veiem, què és el que realment veiem?

Judit Lloret Boneta
1er Batxillerat B