16 d’oct. 2013

Quina relació hi ha entre el nostre interès pel problema del temps i la nostra preocupació per la mort?

Geraldine Rétháti
1er Batxillerat D